Kun asunto myydään itse, on ensimmäisiä askeleita tarvittavien asiakirjojen hankinta

Mitkä asiakirjat asunnon myynti vaatii?

Asunnon myynti itse houkuttelee, mutta paperisota pelottaa? Asuntokauppa vaatii useita eri asiakirjoja niin asunnosta kuin taloyhtiöstä, sekä tietenkin kaupantekoon liittyvistä vaiheista. Tässä blogissa käsittelemme pääasiassa vanhan asunnon myyntiä, eli asunto-osake kauppaa. 

Asunnon ja taloyhtiön asiakirjat 

Asunnon ja taloyhtiön tilasta kertovat asiakirjat on hyvä hankkia ennen asunnon myynti-ilmoituksen laatimista, sillä ostajat haluavat usein tutustua niihin viimeistään asuntonäytössä. Myydessäsi asuntoa itse, tulee sinun myös huolehtia asiakirjojen hankinnasta ja oikeudellisuudesta. Kannattaa siis harkita Clousin asunnon myyntipalvelua, jolloin voit jättää asiakirjojen hankinnan meidän huoleksemme. 

Isännöitsijän todistus ja yhtiöjärjestys 

Isännöitsijäntodistus on yksi tärkeimpiä dokumentteja asuntokaupassa, johon ostaja haluaa varmasti tutustua huolellisesti. Kannattaa myös huomioida, että isännöitsijäntodistuksen tulee olla ajan tasalla, sillä tiedoissa on voinut tapahtua muutoksia edellisen todistuksen jälkeen. Todistuksesta ilmenee seuraavat: 

Isännöitsijäntodistuksen lisäksi tarvitset yhtiöjärjestyksen, josta selviää taloyhtiön ja osakkeenomistajien vastuunjako kunnossapidosta. Joissain yhtiöissä voi olla asunto-osakeyhtiölaista poikkeava kunnossapitovastuunjako, jolloin osakkeenomistajan kunnossapitovastuu voi olla asunto-osakeyhtiölaissa on säädettyä laajempi. Tämä on tyypillistä esimerkiksi taloyhtiöissä, jotka sisältävät paritaloja tai erillistaloja. 

Yhtiöjärjestyksestä ilmenee myös huoneiston pinta-ala, huoneiden lukumäärä ja niiden tarkoitus. Lisäksi asiakirjasta selviää mahdollinen lunastuslauseke, eli onko taloyhtiön muilla osakkailla tai toisella taholla oikeus lunastaa myytävät osakkeet. 

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio 

Taloyhtiön tilinpäätöksen tulee olla viimeisin tilinpäätös, jossa on mukana tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus. Käytännössä näistä asiakirjoista näkee, miten taloyhtiötä on hoidettu ja mikä on sen taloudellinen tilanne. Tilinpäätös kertoo siis, mihin vastikkeita on käytetty, miten edellisen talousarvio on toteutunut, mikä on yhtiön varallisuus, sekä tilikauden mahdollinen voitto tai tappio. Talousarvio puolestaan huomioi kaikki taloyhtiön tulevat tulot ja menot, sekä mahdolliset korjaussuunnitelmat kuluineen. 

Muut asunnon asiakirjat 

Asunnon myyntiin tarvitset myös energiatodistuksen, joka rakennuksen energialuokan sen ominaisuuksiin, sekä energiankulutukseen perustuen. Taloyhtiössä voi olla myös kunnossapitosuunnitelma tai pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), josta ilmenee taloyhtiötä lähestyvät korjaustarpeet. Jos asunto on myynti hetkellä vuokrattu, tulee kaupan yhteydessä antaa vuokrasopimus ostajalle. 

Usein kaikki oleellinen asunnon kunnosta selviää kaikista edellä mainituista dokumenteista, mutta tarvittaessa asunnolle voidaan tehdä vielä kuntotarkastus, joka on molempien osapuolien turva. 

Asunnon myyntiasiakirjat 

Kun asunnon asiakirjat on hankittu ja myynti-ilmoitus julkaistu, on aika kääntää katse kaupan aikana tarvittaviin asiakirjoihin. Tärkein asiakirja asuntokaupassa on tietenkin kauppakirja, mutta ostotarjous on lähes yhtä kriittinen. Kauppakirja laaditaan sen pohjalta ja hyväksytty tarjous sitoo niin myyjää, kuin ostajaa. Clousin myyntipalvelu sisältää asunnon sähköisen ostotarjouksen, sekä kauppakirjan laatimisen, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia niistä itse. 

Ostotarjous 

Vaikka ostotarjous ei ole virallinen asiakirja, ja sen voi laatia esimerkiksi sähköpostitse, kannattaa sitä miettiä tarkasti. Hyväksytty tarjous sitoo molempia osapuolia, joten tarjouksen tekemissä tulee huomioida kaikki tarvittavat seikat. Tarjoukseen kirjataan esimerkiksi vakiokorvaus tai käsirahan määrä, kauppahinta, kaupanteon ajankohta, sekä asunnon vapautumisen ja omistusoikeuden siirtymisen ajankohta. Ostotarjoukseen kirjataan myös, milloin ja miten kauppahinta maksetaan myyjälle. 

Asunnon kauppakirja 

Kun ostotarjous on hyväksytty, on edessä kauppakirjan laatiminen. Kauppakirja tulee aina tehdä kirjallisesti ja sen laadinnasta vastaa asunnon myyjä. Kauppakirjan tulee sisältää tarvittavat tiedot, kuten tiedot kaupan kohteesta, ehdoista ja vastuunjako kustannuksista omistus- tai hallintaoikeuden siirtymiseen saakka. Ehtoja kirjatessa kannattaa kirjata kaikki sovitus asiat, eikä jättää yksityiskohtia suullisen sopimuksen varaan. Esimerkiksi kaupan yhteydessä siirtyvät kodinkoneet ja huonekalut kirjataan kaupan ehtoihin. Kauppakirjan liitteeksi tulee lisätä myös korkeintaan 3 kuukautta vanha isännöitsijäntodistus. 

Kauppakirjapohjia löytää myös netistä ilmaiseksi, mutta tällaista pohjaa käyttäessä kannattaa se tarkistuttaa asiantuntijalla, kuten alan lainsäädännön tuntevalla asianajajalla. Mikäli kauppakirjan laatimisessa tapahtuu virheitä, voi tämä johtaa pahimmassa tapauksessa kaupan purkuun tai muihin erimielisyyksiin. Jos kauppakirja tai muut asuntokaupan asiakirjat tuntuvat asunnon itse myynnissä vaikeilta, suosittelemme harkitsemaan asunnon myyntipalveluamme, joka järjestää kaikki tarvittavat asiakirjat puolestasi. 

Asunnon myyntiin tarvittavat asiakirjat

Kuten huomaat, asunnon myynti itse vaatii useita asiakirjoja asunnosta, sekä itse kauppaprosessista. Tässä vielä tarkastuslista kaikista asunto-osake kaupan asiakirjoista: 

Jaa blogi:

Lue myös

0